מכרז פומבי דו שלבי מס' 838/21 לקבלת שירותי תכנון אדריכלות נוף ופיתוח - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 838/21 לקבלת שירותי תכנון אדריכלות נוף ופיתוח - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 838/21 לקבלת שירותי תכנון אדריכלות נוף ופיתוח

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

838/20

מועד פרסום:

20/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/02/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/02/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button