דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 813/19 לקבלת שירות של אספקת מים ברחבי העיר תל אביב-יפו בשעת חירום

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

813/19

מועד פרסום:

02/07/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

28/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/07/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז