מכרז פומבי דו שלבי מס' 789/20 לקבלת שירות של אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות לניטור איכות מים ולמדידת מפלסים במערכות ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 789/20 לקבלת שירות של אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות לניטור איכות מים ולמדידת מפלסים במערכות ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 789/20 לקבלת שירות של אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות לניטור איכות מים ולמדידת מפלסים במערכות ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

789/20

מועד פרסום:

21/09/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/10/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button