מכרז פומבי דו שלבי מס' 533/21 לקבלת הצעות מחיר עבור מתן שירות תדלוק ושטיפת כלי הרכב של החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 533/21 לקבלת הצעות מחיר עבור מתן שירות תדלוק ושטיפת כלי הרכב של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 533/21 לקבלת הצעות מחיר עבור מתן שירות תדלוק ושטיפת כלי הרכב של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

533.21

מועד פרסום:

29/07/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

13/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/08/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button