מכרז פומבי דו שלבי מס' 521/19 לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי והפעלת מערך אבטחת המידע של החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 521/19 לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי והפעלת מערך אבטחת המידע של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 521/19 לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי והפעלת מערך אבטחת המידע של החברה

ההשתפות בכנס מציעים אינה חובה

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א’, ה-09/02/2020 בשעה 12:00.

ניתן להוריד את מסמכי המכרז המעודכנים הכוללים את עדכון תנאי הסף בקישור שלהלן.

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

521/19

מועד פרסום:

13/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/02/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

28/01/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button