- מי אביבים : מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת הצעות:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button