מכרז פומבי דו שלבי מס' 459/20 לקבלת שירות של הפצת דואר כמותי ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 459/20 לקבלת שירות של הפצת דואר כמותי ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 459/20 לקבלת שירות של הפצת דואר כמותי ברחבי העיר תל אביב-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

459/20

מועד פרסום:

11/11/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

07/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/11/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button