דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 457/21 לביצוע עבודות שיקום וצביעת תאים תת קרקעיים של החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

457/21

מועד פרסום המכרז:

21/03/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

13/04/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

22/03/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז