דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 457/20 לקבלת שירותי ניהול קשרי קהילה בפרויקטים שמבצעת החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

457/20

מועד פרסום:

09/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/06/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/06/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז