דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 456/21 לביצוע עבודות שיקום וצביעת תאים תת קרקעיים של החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

456/21

מועד פרסום:

10/02/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/03/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/02/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז