מכרז פומבי דו שלבי מס' 333/20 לקבלת שירות של פיתוח מיומנות שירות וניהול - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 333/20 לקבלת שירות של פיתוח מיומנות שירות וניהול - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 333/20 לקבלת שירות של פיתוח מיומנות שירות וניהול

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

333/20

מועד פרסום:

17/03/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

20/04/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/03/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button