מכרז פומבי דו-שלבי מס' 221/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו-שלבי מס' 221/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו-שלבי מס’ 221/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

221/20

מועד פרסום:

22/11/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

05/01/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

08/12/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button