דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 220/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

220/20

מועד פרסום:

03/08/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/09/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/08/2020 בשעה 10:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז