מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-20 לקבלת הצעות למתן שירות ניקוי, תיקון ושיקום קנה קידוח להפקת מים ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-20 לקבלת הצעות למתן שירות ניקוי, תיקון ושיקום קנה קידוח להפקת מים ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-20 לקבלת הצעות למתן שירות ניקוי, תיקון ושיקום קנה קידוח להפקת מים ברחבי העיר תל אביב-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-20

מועד פרסום:

16/08/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

02/11/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/09/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button