דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 121/22 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור החברה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 121/22 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

121/22

מועד פרסום:

09/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

07/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/05/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

שירן אפשטיין

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

shiranep@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז