מכרז פומבי דו שלבי מס' 121/22 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 121/22 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 121/22 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור החברה

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 121/22 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

121/22

מועד פרסום:

09/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/05/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button