דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז מס’ 216/21 לקבלת שירות של ביצוע עבודות לתיקון שבר ,אחזקה ותיקונים במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

216/21

מועד פרסום המכרז:

28/04/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

25/05/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/05/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז