מכרז מס' 203/22 לביצוע עבודות לשיפוץ ושדרוג מבנים ומתקנים - מי אביבים : מי אביבים מכרז מס' 203/22 לביצוע עבודות לשיפוץ ושדרוג מבנים ומתקנים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז מס’ 203/22 לביצוע עבודות לשיפוץ ושדרוג מבנים ומתקנים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

203/22

מועד פרסום:

26/04/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/05/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/05/2022 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button