דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז מס' 203/22 לביצוע עבודות לשיפוץ ושדרוג מבנים ומתקנים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

203/22

מועד פרסום:

26/04/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/05/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/05/2022 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

שירן אפשטיין

מספר טלפון:

037736253

דוא״ל:

shiranep@mei-avivim.com

מסמכי המכרז