מודעת ספק יחיד 23/23 עבור קבלת שירות של תשתיות תקשורת קווית ייחודית - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד 23/23 עבור קבלת שירות של תשתיות תקשורת קווית ייחודית - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד 23/23 עבור קבלת שירות של תשתיות תקשורת קווית ייחודית

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

23/23

מועד פרסום:

26/03/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

13/04/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button