מודעת ספק יחיד 2023/25 , אורדע פרינט תעשיות בע"מ תחזוקה של טפסים אלקטרוניים/ דיגיטליים/ מקוונים - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד 2023/25 , אורדע פרינט תעשיות בע"מ תחזוקה של טפסים אלקטרוניים/ דיגיטליים/ מקוונים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד 2023/25 , אורדע פרינט תעשיות בע”מ תחזוקה של טפסים אלקטרוניים/ דיגיטליים/ מקוונים

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

2023/25

מועד פרסום:

26/09/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/10/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button