מודעת ספק יחיד 04-2022 לקבלת שרות ותחזוקה למערכת בקרת כניסות ובטחון המותקנת במבנה המשרדים של החברה ובמוקד שירות הלקוחות הטלפוני של החברה - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד 04-2022 לקבלת שרות ותחזוקה למערכת בקרת כניסות ובטחון המותקנת במבנה המשרדים של החברה ובמוקד שירות הלקוחות הטלפוני של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד 04-2022 לקבלת שרות ותחזוקה למערכת בקרת כניסות ובטחון המותקנת במבנה המשרדים של החברה ובמוקד שירות הלקוחות הטלפוני של החברה

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/06/2022 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button