דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד מס' 07.2021 לשירות התקנת רשתות בחוף טרומפלדור לתפיסת שפוכת בזמן גשמים של חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

25/07/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

סלי ענבי

מספר טלפון:

03-7736129

דוא״ל:

salya@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז