מודעת ספק יחיד מס' 07.2021 לשירות התקנת רשתות בחוף טרומפלדור לתפיסת שפוכת בזמן גשמים של חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד מס' 07.2021 לשירות התקנת רשתות בחוף טרומפלדור לתפיסת שפוכת בזמן גשמים של חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד מס’ 07.2021 לשירות התקנת רשתות בחוף טרומפלדור לתפיסת שפוכת בזמן גשמים של חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

25/07/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button