דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד מס' 03-2022 לאספקה ולתחזוקה של מערכת לניהול מסמכים

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

12/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/06/2022 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

שירן אפשטיין

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

shiranep@mei-avivim.co.il