מודעת ספק יחיד מס' 03-2022 לאספקה ולתחזוקה של מערכת לניהול מסמכים - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד מס' 03-2022 לאספקה ולתחזוקה של מערכת לניהול מסמכים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד מס’ 03-2022 לאספקה ולתחזוקה של מערכת לניהול מסמכים

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

12/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/06/2022 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button