דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם תים תוכנה בעמ לרכישת תוכנת AutoCAD מבית AutoDesk

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

06/12/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

27/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז