מודעת ספק יחיד להתקשרות עם שיכון בינוי לביצוע תשתיות עבור מי אביבים בפרויקט אחי דקר - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם שיכון בינוי לביצוע תשתיות עבור מי אביבים בפרויקט אחי דקר - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם שיכון בינוי לביצוע תשתיות עבור מי אביבים בפרויקט אחי דקר

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

11/01/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/02/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button