דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם יפעת מידע תקשורתי בע"מ לקבלת מידע מרוכז מהעיתונות הכתובה, אינטרנט המערכתי והתקשורת המשודרת (קבצי רדיו וטלוויזיה)

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/04/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivin.co.il

מסמכי המכרז