דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם טנסור מערכות בעמ לקבלת שירות תחזוקה שנתי למערכות אל פסק תוצרת SOCOMEC SAS שבמשרדי החברה בפארק עתידים

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

מודעת ספק יחיד

מועד פרסום:

07/03/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

21/03/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז