מודעת ספק יחיד להתקשרות עם דוד צ'פניק ובניו בע"מ לאספקת ציוד נלווה (מעמיס קדמי, כף הרמה, מזלג ומטאטא כביש) לטרקטור מדגם 5-100 תצרת לנדיני - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם דוד צ'פניק ובניו בע"מ לאספקת ציוד נלווה (מעמיס קדמי, כף הרמה, מזלג ומטאטא כביש) לטרקטור מדגם 5-100 תצרת לנדיני - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם דוד צ’פניק ובניו בע”מ לאספקת ציוד נלווה (מעמיס קדמי, כף הרמה, מזלג ומטאטא כביש) לטרקטור מדגם 5-100 תצרת לנדיני

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת הצעות:

20/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button