דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם בוקי אורן גלובל טכנולוגיות מים בע"מ לקבלת שירות ליווי, תמיכה, עיבוד מידע ושימוש בפלטפורמה גלובלית להחלפת ידע בין חברות מים מובילות

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

24/03/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/04/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז