דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם אורד בע"מ לקבלת שירות תחזוקה שנתי לרכזת כיבוי אש של חברת סימנס ולמערכת גלאי עשן וכיבוי בגז במשרדי החברה בפארק עתידים

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

20/01/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז