מודעת ספק יחיד ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ לקבלת שירות נסיעות במוניות במרכז הארץ באמצעות ישומון - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ לקבלת שירות נסיעות במוניות במרכז הארץ באמצעות ישומון - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד ג’יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע”מ לקבלת שירות נסיעות במוניות במרכז הארץ באמצעות ישומון

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

27/11/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

18/12/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button