התקשרות עם ספק יחיד - "מקיט מערכות בע"מ" לרכישת רישיונות כולל שירותי תחזוקה ממוצרי תוכנה של חברת BENTLEY עבור מערכות המים והביוב שברשות החברה - מי אביבים : מי אביבים התקשרות עם ספק יחיד - "מקיט מערכות בע"מ" לרכישת רישיונות כולל שירותי תחזוקה ממוצרי תוכנה של חברת BENTLEY עבור מערכות המים והביוב שברשות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

התקשרות עם ספק יחיד – “מקיט מערכות בע”מ” לרכישת רישיונות כולל שירותי תחזוקה ממוצרי תוכנה של חברת BENTLEY עבור מערכות המים והביוב שברשות החברה

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

05.2020

מועד פרסום:

28/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

19/07/2020 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button