התקשרות עם ספק יחיד – “מדי תעש בע"מ” לקבלת שירותי תחזוקה ותיקון של מפעילים חשמליים תוצרת ROTORK - מי אביבים : מי אביבים התקשרות עם ספק יחיד – “מדי תעש בע"מ” לקבלת שירותי תחזוקה ותיקון של מפעילים חשמליים תוצרת ROTORK - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

התקשרות עם ספק יחיד – “מדי תעש בע”מ” לקבלת שירותי תחזוקה ותיקון של מפעילים חשמליים תוצרת ROTORK

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

04.2020

מועד פרסום:

22/07/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

11/08/2020 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button