בקשה לקבלת מידע (RFI) – לצורך בחינת מציעים ושירותים מסוגים שונים לאספקת מערכות שכר, ניהול משאבי אנוש ובקרת מעסיקים עבור החברה וקבלת מידע אודות יועצים/ מומחים לאפיון והטמעת מערכות שכר - מי אביבים : מי אביבים בקשה לקבלת מידע (RFI) – לצורך בחינת מציעים ושירותים מסוגים שונים לאספקת מערכות שכר, ניהול משאבי אנוש ובקרת מעסיקים עבור החברה וקבלת מידע אודות יועצים/ מומחים לאפיון והטמעת מערכות שכר - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

בקשה לקבלת מידע (RFI) – לצורך בחינת מציעים ושירותים מסוגים שונים לאספקת מערכות שכר, ניהול משאבי אנוש ובקרת מעסיקים עבור החברה וקבלת מידע אודות יועצים/ מומחים לאפיון והטמעת מערכות שכר

סוג מכרז:

RFI

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

18/07/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

15/08/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button