בקשה לקבלת מידע מגופים המעוניינים להשתמש בצינור בקוטר "36 שמוטמן בקרקע ואינו בשימוש תמורת תשלום - מי אביבים : מי אביבים בקשה לקבלת מידע מגופים המעוניינים להשתמש בצינור בקוטר "36 שמוטמן בקרקע ואינו בשימוש תמורת תשלום - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

בקשה לקבלת מידע מגופים המעוניינים להשתמש בצינור בקוטר “36 שמוטמן בקרקע ואינו בשימוש תמורת תשלום

חברת מי אביבים 2010 בע”מ מבקשת לקבל הצעות מגופים המעוניינים להשתמש בצינור בקוטר “36 של מי אביבים, שמוטמן בקרקע ואינו בשימוש תמורת תשלום

סוג מכרז:

RFI

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

12/12/2019

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/12/2019 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button