מכרז פומבי דו שלבי מס' 200/21 לקבלת שירות של תפעול ותחזוקה שוטפת של תחנות שאיבת ביוב ומי קיץ - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 200/21 לקבלת שירות של תפעול ותחזוקה שוטפת של תחנות שאיבת ביוב ומי קיץ - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 200/21 לקבלת שירות של תפעול ותחזוקה שוטפת של תחנות שאיבת ביוב ומי קיץ

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

200/21

מועד פרסום:

21/03/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

29/04/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/04/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button