תכנית שנתית לקידום בעלי מוגבלויות : מי אביבים תכנית שנתית לקידום בעלי מוגבלויות דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תכנית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלויות

תכנית שנתית לקידום עובדים עם מוגבלויות שנת 2023
חברת מי אביבים פועלת ליצירת גיוון תעסוקתי ונרתמת לשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם.
אנו פועלים ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה (בהתאם להוראות צו ההרחבה).

 1. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת 2022 – עמידה מלאה ביעד 
 2. מספר העובדים הנדרש לעמידה ביעד 8 (5% מכלל העובדים) – בפועל ישנם 8 עובדים
 3. מספר משוער של עובדים ע”פ מוגבלות משמעותית שיש לגייס  – 0. 
 4. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון – טל קפלוטו, דוא”ל – talk@mei-avivim.co.il, טלפון: 054-7749343
 5. ייעוד משרות כל המשרות הפתוחות לאיוש בהתאם לצורכי החברה יעד: שמירה על מצב קיים של העסקת 5% עובדים עם מוגבלויות מתוך כלל העובדים.
 6. פעולות לקידום העסקה עובדים בעלי מוגבלות משמעותית

  משימה אחראי לוחות זמנים
  פרסום משרות באתר “עבודה נגישה” רכזת גיוס ומש”א ינואר 
  המשך התנעת שתפ פעילות – עמותת אלווין רכזת גיוס ומש”א פברואר
  חשיבה על משרות ייעודיות עובדים עם מוגבלויות מנהלת משאבי אנוש מרץ
  שימור וטיפוח עובדים עם מוגבלות – התאמת תפקיד וסביבת עבודה רכזת גיוס ומש”א שוטף – לאורך כל השנה
  במעמד קליטת עובדים חדשים – לתת לעובד/ת טופס מינוי ודיווח על מוגבלות רכזת גיוס ומש”א בכל קליטה של עובד חדש
  שימור וטיפוח עובדים שהפכו לעובדים עם מוגבלויות: התאמת תפקיד, סביבת עבודה וכו מנהלת מש”א, הממונה להעסקת עובדים עם מוגבלויות שוטף – לאורך כל השנה
  חשיבה על תוכנית 2024
  רכזת גיוס ומש”א נובמבר
  סיכום שנת 2023 רכזת גיוס ומש”א דצמבר
 7. גופי סיוע
  מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה
  טלפון 1700-50-76-76 אתר  www.mtlm.org.il
  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  מידע על זכויות וחובות המתעסקות להעסקת עובד עם מוגבלות ,סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
  טלפון 02-5088001 אתר  pniotnez@justice.gov.il

 

 

The Butterfly Button