דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תכנית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלויות

תכנית שנתית לקידום בעלי מוגבלויות שנת 2021
חברת מי אביבים פועלת ליצירת גיוון תעסוקתי ונרתמת לשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם.
אנו פועלים ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה (בהתאם להוראות צו ההרחבה).

1. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת 2020 הינה בנונית

2. מספר העובדים הנדרש לעמידה ביעד 9.8 (5% מכלל העובדים ) – בפועל ישנם 3 עובדים

3. מספר משוער של עובדים ע"פ מוגבלות משמעותית שיש לגייס ע"מ לעמוד ביעד הינו 6

4. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון טל קפלוטו
כתובת מייל talk@mei-avivim.co.il טלפון: 054-7749343

5. ייעוד משרות כל המשרות הפתוחות לאיוש בהתאם לצורכי החברה יעד: הגעה ל-5%

6. פעולות לקידום העסקה עובדים בעלי מוגבלות משמעותית

משימה אחראי לוחות זמנים
פניה לעמותות המקדמות בעלי מוגבלויות בחברות רכזת גיוס ומש"א ינואר – פברואר
פרסום משרות באתר "עבודה נגישה" רכזת גיוס ומש"א שוטף – כשנפתחת משרה חדשה
חשיבה על משרות ייעודיות לבעלי מוגבלויות מנהלת משאבי אנוש ינואר 2021
פרסום משרות לעמותות המקדמות בעלי מוגבלויות רכזת גיוס ומש"א כל תחילת חודש
במעמד קליטת עובדים חדשים – לתת לעובד/ת טופס מינוי ודיווח על מוגבלות רכזת גיוס ומש"א בכל קליטה של עובד חדש
שימור וטיפוח עובדים שהפכו לבעלי מוגבלויות: התאמת תפקיד, סביבת עבודה וכו מנהלת מש"א, הממונה להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות לאורך כל השנה

7. גופי סיוע
מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה
טלפון 1700-50-76-76 אתר  www.mtlm.org.il
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מידע על זכויות וחובות המתעסקות להעסקת עובד עם מוגבלות ,סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון 02-5088001 אתר  pniotnez@justice.gov.il