דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תכניות עבודה

אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את תמצית תכנית העבודה השנתית לשנת 2019, המשקפת את הצהרת האיכות של החברה. תכנית העבודה כוללות מידע מרכזי ואת עיקרי המשימות שהוטלו על האגפים והמחלקות השונות.

אגף הנדסה ותפעול

אגף הנדסה ותפעול אחראי על אספקת המים, הביוב והתיעול 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. במסגרת הפעילות השוטפת, בשנת 2019, יתמקד האגף בנושאים באים:

 • יישום והטמעת מערכת לניהול הפעילות הלוגיסטית של החברה (מפ”ל)
 • קידום טכנולוגיות חדשות לשיפור וייעול התהליכים
 • הכנת תכניות לעשור הקרוב
 • פרויקט נת”ע (נתיבי תחבורה עירוניים)
 • הפעלת קו “36 מחודש של העיר
 • טיפול במפגעי ריח
 • שדרוג ושיפור תפקוד מערכת בקרת המים ומיגונה
 • טיוב בארות
 • התקנת מערכת UV
 • יישום פיילוט קול קורא עם חברת קנדו וחברת אקווריוס
 • שיפור מערך הבטיחות
 • תיעוד והעמקת הידע הבין דורי

אגף לקוחות ושירות

כבר בשנה החולפת, בעשייה ממוקדת, השגנו את המטרות שהוגדרו ושיפרנו את שביעות רצון הלקוח. שנת 2019 היא שנה שבה נמשיך להתמקד בשיפור חווית הלקוח, נשאף למצוינות בשירות ונציב את הנושא בראש סדר העדיפות שלנו. בשנת 2019 אגף לקוחות ושירות יתמקד בנושאים הבאים:

 • קריאת מדי מים מרחוק (קר”מ) – הרחבת פריסת המדים ברחבי העיר. פרויקט אסטרטגי וחשוב ברמה הארגונית אשר משלב
 • חדשנות ומקדם את חווית הלקוח.
 • פחת מים – שיפור תהליכי העבודה וביצוע פעילויות פרואקטיביות לטיפול בגורמים לפחת מים.
 • פעילות יזומה מותאמת לפרופיל הלקוח בכלל התחומים – גביה, צריכה חריגה ועוד.
 • טרנספורמציה דיגיטלית – קידום ערוצי התקשורת הדיגיטליים ללקוח, הנגשת מידע וייעול תהליכים.
 • תמונת לקוח – שיפור המידע על הלקוח, כבסיס לקבלת החלטות ולניהול תקשורת מיטבית.
 • תדמית – שיפור תדמית החברה באמצעות כלל הפעילויות

כספים

אגף הכספים אמון על התקציב השנתי, ניהול הכספים וההשקעות, הדיווחים הכספיים לרשויות השונות והפיקוח והבקרה. האגף לוקח חלק מרכזי בהפעלה העצמית כמי שמוביל את נושא דמי ההקמה, בהטמעת מערכת מפל (מערכת ניהול התפעול של החברה), והקשרים שלה עם הפעילות התקציבית והחשבונאית ובהקמת יחידה חדשה לבקרה על פעילויות הארגון כדי לשפר, לייעל ולדייק את תהליכי העבודה והעשייה הרבה. עיקרי תכנית העבודה לשנת 2019:

 • הקמת יחידת בקרה לבקרת נושאים מכלל פעילויות החברה
 • הקמת תחום דמי הקמה
 • הטמעת ממשק בין מערכת מפל למערכת סאפ לעבודה אחודה ומותאמת ברכש, תקציב וספקים
 • שינוי תהליכי העבודה בנושא ספקים כולל התאמות נדרשות במערכות השונות

או”ש חירום ופרויקטים מיוחדים

המחלקה מקדמת ארגון ושיפור תהליכי עבודה בכלל מחלקות החברה. תחת תחום אחריותה של המחלקה נמצאים גם תחומי הבטיחות וההתנהלות בשעת החירום. המחלקה מרכזת את כתיבת הנהלים ויישומם, ניהול הידע, בקרה, הטמעת שינויים, ניהול סיכונים ועוד. עיקרי תכנית העבודה של המחלקה לשנת 2019:

 • ארגון ושיפור שיטות – בחינה ושיפור של פעילויות ותהליכי ליבה בחברה, עדכונם, תמיכה ועזרה להשגתם ויישומם.
 • נהלים – כתיבה עדכון ופרסום של הנהלים למחלקות השונות, ביצוע מבדקים ומעקב ליישום פערים המתגלים במבדקי ISO, הכרה ויישום הנהלים ע”י כל המנהלים והעובדים.
 • חירום – ביצוע שיפור במוכנות החברה לאירועי חירום, בדגש על הדרכות, כתיבת דרכי פעולה, ביצוע תרגילים ויישום לקחים.
 • בטיחות – מעקב, הטמעה ויישום של תכנית ניהול הבטיחות, על פי הרגולציה ותקני הבטיחות.

משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש תומכת ומסייעת בקידום מטרות ויעדי החברה וכן בהטמעת התרבות הארגונית באמצעות ניהול איכותי ומשמעותי של המשאב האנושי. בשנת 2019 מחלקת משאבי אנוש תמשיך לפעול ולהקדיש את מרכז תשומת הלב לטובת:

 • טיפוח עובדים למצוינות מקצועית ולרמת ידע
 • יצירת תקשורת פנים ארגונית מקדמת ויעילה אשר תגביר את תחושת שייכותם לחברה
 • חיזוק האתיקה הארגונית והמשך הטמעת ערכי החברה
 • התנדבות בקהילה