דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תכניות עבודה

אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את תמצית תכנית העבודה השנתית, המשקפת את הצהרת האיכות של החברה ומבטאת את היעדים האסטרטגיים שלה ובין היתר – מצוינות בשירות, חדשנות טכנולוגית, דיוק כלכלי ופיתוח והעצמה של המשאב האנושי.
תכנית העבודה כוללות מידע מרכזי ואת עיקרי המשימות שהוטלו על האגפים והמחלקות השונות .

אגף הנדסה ותפעול

אגף הנדסה ותפעול אחראי על אספקת המים, הביוב והתיעול 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
במסגרת הפעילות השוטפת, בשנת 2020, יתמקד האגף בנושאים באים:

 • טיפול בבארות
 • ניטור רציף של איכות המים ושל נזילות
 • בניית תכנית אב למים וביוב ותכנון מתחמים גדולים בעיר
 • טיפול במפגעי ריח
 • טיפול בפחת מים
 • צמצום מספר התקלות בנושאי סתימות ופיצוצים
 • פיתוח והטמעת הידע באגף

אגף לקוחות ושירות

בשנים האחרונות עשינו קפיצת מדרגה משמעותית ועברנו ממתן שירות למיקוד ביצירת חווית לקוח. בשנת 2020 נמשיך לחדש להפתיע וליצור מצוינות בשירות בכל הממשקים עם לקוחות החברה.
נושאי הליבה שיקודמו השנה הינם:

 • קר”מ – הרחבת התקנות המדים ברחבי העיר ופריסת התקשורת. הטמעת תהליכי העבודה תוך דגש על פעילות פרואקטיבית מול לקוחות לצמצום נזילות והעלאת שביעות רצון הלקוחות
 • שיפור שביעות רצון לקוחות החברה הנאמדת באמצעות סקרים
 • פחת מים – פעילות פרואקטיבית לטיפול בגורמים לפחת מים
 • טרנספורמציה דיגיטלית – המשך פיתוח ערוצי התקשורת הדיגיטליים, מיקוד בקידומם והרחבת הפעילות בערוצי השירות העצמי.
 • תהליך חילופי מחזיקים – מיקוד בטיוב תהליך זה כתהליך מרכזי ומשמעותי לחברה וללקוחות
 • דיוק כלכלי – אוטומציה בתהליכי העבודה, הפחתת פעולות ידניות, קיצור זמני טיפול, העלאת יעילות ארגונית ומיקוד ניהולי בשיפור תפוקות והורדת עלויות
 • תדמית – שיפור תדמית החברה באמצעות כלל הפעילויות

כספים

אגף הכספים אמון על התקציב השנתי, ניהול הכספים וההשקעות, הדיווחים הכספיים לרשויות השונות והפיקוח והבקרה, חישוב וחיוב בעלויות דמי ההקמה ועוד. כל זאת בכדי לאפשר את פעילותו התקינה של הארגון ועל מנת לייעל ולדייק את תהליכי העבודה והעשייה הרבה.
עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020:

 • בחינת אפשרויות מימון ארוכות טווח
 • מחשוב תהליכי עבודה
 • ניהול התקציב
 • שיפור תהליכי העבודה עם ספקים

מערכות מידע ותקשורת

אגף מערכות מידע ותקשורת אמון על אספקת מכלול הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים והתומכים לפעילות החברה.
עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020:

 • דיגיטציה ואוטומציה של תהליכים
 • יישום תקנים תקנים ורגולציה ISO 27001 – אבטחת מידע
 • פיתוח ויישום מערכות המידע בשימוש החברה

או”ש חירום ופרויקטים מיוחדים

המחלקה מקדמת ארגון ושיפור תהליכי עבודה בכלל מחלקות החברה. תחת תחום אחריותה של המחלקה נמצאים גם תחומי הבטיחות וההתנהלות בשעת החירום. המחלקה מרכזת את כתיבת הנהלים ויישומם, ניהול הידע, בקרה, הטמעת שינויים, ניהול סיכונים ועוד.
עיקרי תכנית העבודה של המחלקה לשנת 2020:

 • ארגון ושיפור שיטות – בחינה ושיפור של פעילויות ותהליכי ליבה בחברה, עדכונם, תמיכה ועזרה להשגתם ויישומם.
 • נהלים – תיקוף ופרסום הנהלים למחלקות השונות, ביצוע מבדקים ומעקב ליישום פערים המתגלים במבדקי ISO, הכרה ויישום הנהלים ע”י כל המנהלים והעובדים.
 • חירום – ניהול מוכנות החברה לאירועי חירום, בדגש על הדרכות, כתיבת דרכי פעולה ותכניות מפורטות , ביצוע תרגילים ויישום לקחים.
 • ריכוז נושאי התחכימים האגפיים. מעקב וסיוע ביישום תהליכים ולקחים.

משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש תומכת ומסייעת בקידום מטרות ויעדי החברה וכן בהטמעת התרבות הארגונית באמצעות ניהול איכותי ומשמעותי של המשאב האנושי.
בשנת 2020 מחלקת משאבי אנוש תמשיך לפעול ולהקדיש את מרכז תשומת הלב לטובת:

  • טיפוח עובדים למצוינות מקצועית ולרמת ידע גבוהה
  • יצירת תקשורת פנים ארגונית מקדמת ויעילה אשר תגביר את תחושת השייכות לחברה ושיפור הממשקים
  • חיזוק האתיקה הארגונית והמשך הטמעת ערכי החברה
  • ביסוס תהליכים ארגוניים ופיתוח כלים חדשים לשיפור התנהלות וביצועי עובדים ומנהלים