דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תכניות עבודה

אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את תמצית תכנית העבודה השנתית, המשקפת את הצהרת האיכות של החברה ומבטאת את היעדים האסטרטגיים שלה ובין היתר – מצוינות בשירות, דגיטציה ואוטמציה, דיוק כלכלי ופיתוח, אופטימיזציה תפעולית ופיתוח והעצמה של המשאב האנושי.
תכנית העבודה כוללות מידע מרכזי ואת עיקרי המשימות שהוטלו על האגפים והמחלקות השונות .

אגף הנדסה ותפעול

אגף הנדסה ותפעול אחראי על אספקת המים, הביוב והתיעול 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
במסגרת הפעילות השוטפת, בשנת 2022, יתמקד האגף בנושאים באים:

 • הגדלת כושר הביצוע
 • הגדלת מקורות המים בעיר
 • תכנון בריכות אגירה  (בדרום העיר ובתב"ע 3700)
 • קידום תכנית אב לביוב
 • התייעלות אנרגטית
 • הקמת מערכת GIS
 • הפעלת  מערכת לניטור רציף של מדי מפלס ואיכות מים
 • התקנת מערכות ניטור איכות מים ומפלסי ביוב וניקוז
 • בניית אזורי תפעל לשעת חירום
 • בחינת השפעות שיוניי מזג האוויר לתשתיות מי אביבים

אגף לקוחות ושירות

מצוינות בשירות ממשיכה להיות היעד המרכזי שלנו. בשנת 2022 נמשיך לחדש להפתיע וליצור מצוינות בשירות ולקדם דיגיטציה ואוטומציה של תהליכים תוך מיקוד בחוויית לקוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות.
נושאי הליבה שיקודמו השנה הינם:

 • הטמעת מערכת CRM לניהול האינטראקציות שלנו עם הלקוחות במטרה לשפר, לקצר לייעל תהליכים ולשפר את חווית הלקוחות והעובדים
 • קר"מ – המשך הקמת תשתיות והתקנו מדי מים לקריאה מרחוק תוך שקיפות מלאה של קריאות והתראות ללקוח
 • התייעלות הטמעת אוטומציה בתהליכי עבודה  RPA
 • אוטומציה בערוצים הדיגיטליים וסגירת מעגל טיפול בערוצי השירות העצמי
 • המשך הסטה לדיגיטל ושיפור איכות המענה בערוצים הדיגיטליים
 • צמצום פחת המים

כספים

אגף הכספים אמון על ניהול כלל כספי הארגון ותזרים המזומנים בטווח הקצר והארוך, ניהול ההשקעות הכספיות, דיווחים כספיים לרשויות השונות, דמי הקמה,  נזיקין וביטוח, הכנת תקציב שנתי ובקרת תקציב, ניתוחים כלכליים ובקרות שוטפות בתחומים שונים. כל זאת בכדי לאפשר את פעילותו התקינה של הארגון ועל מנת לייעל ולדייק את תהליכי העבודה והעשייה הרבה.
עיקרי תכנית העבודה לשנת 2022:

 • בחינת אפשרויות מימון ארוכות טווח
 • מחשוב תהליכי עבודה וייעולם
 • ניהול התקציב
 • ניתוחים כלכליים

מערכות מידע ותקשורת

אגף מערכות מידע ותקשורת אמון על אספקת מכלול הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים והתומכים לפעילות החברה.
עיקרי תכנית העבודה לשנת 2022:

 • דיגיטציה ואוטומציה של תהליכים
 • פיתוח ויישום מערכות המידע בשימוש החברה.

משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש תומכת ומסייעת בקידום מטרות ויעדי החברה וכן בהטמעת התרבות הארגונית באמצעות ניהול איכותי ומשמעותי של המשאב האנושי.
בשנת 2022 מחלקת משאבי אנוש תמשיך לפעול ולהקדיש את מרכז תשומת הלב לטובת:

 • טיפוח עובדים למצוינות מקצועית ולרמת ידע גבוהה
 • יצירת תקשורת פנים ארגונית מקדמת ויעילה אשר תגביר את תחושת השייכות לחברה ושיפור הממשקים
 • חיזוק האתיקה הארגונית והמשך הטמעת ערכי החברה
 • התנדבות בקהילה – פיתוח תרומת עובדי החברה לעולם טוב יותר
 • ביסוס תהליכים ארגוניים ופיתוח כלים חדשים לשיפור התנהלות וביצועי עובדים ומנהלים