תכניות עבודה - מי אביבים : מי אביבים תכניות עבודה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תכניות עבודה

אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את תמצית תכנית העבודה השנתית, המשקפת את הצהרת האיכות של החברה ומבטאת את היעדים האסטרטגיים שלה ובין היתר – מצוינות בשירות, דיגיטציה ואוטמציה, דיוק כלכלי ופיתוח, אופטימיזציה תפעולית ופיתוח והעצמה של המשאב האנושי.
תכנית העבודה כוללות מידע מרכזי ואת עיקרי המשימות שהוטלו על האגפים והמחלקות השונות.

הנדסה ותפעול

הפעילות השוטפת כוללת את התחומים הבאים: הקמת תשתיות מים וביוב חדשות ברחבי העיר שיקום תשתיות קיימות ביצוע פעולות יזומות של תחזוקה מונעת לשימור התשתיות שמירה על איכות המים על פי תקני האיכות הנדרשים בקרת שפכי מפעלים המוזרמים למערכות הביוב.

 

 • מימוש תכנית השקעות
 • יישום תוכניות אב למים ולביוב
 • הקמת מתקן התפלה
 • תכנון הקמת בריכות אגירה (בדרום העיר ובתב”ע 3700)
 • הקמת תחנת שאיבה לביוב בתחום 3700
 • קדיחת באר חלופית – יער מגינים

לקוחות ושירות

שביעות הרצון של הלקוחות היא זו העומדת במרכז התפיסה הארגונית.
אמונים על השירות בכלל הארגון באמצעות התווית מדיניות השירות, הגדרת סטנדרטים למענה והנחייה מקצועית של יחידות הארגון במטרה לפעול לקידום את איכות השירות ושיפור חווית הלקוח בפרמטרים של זמינות, נגישות, מקצועיות ואיכות ובאמצעות הפעולות הבאות-

 

 • הטמעת תהליכי אוטומציה ושימוש בכלים טכנולוגיים
 • ניהול בקרה והפקה של חיובי המים והביוב
 • טיפול בפניות לקוחות בנושאי צרכנות, חיובים, עדכון דיירים, נזילות וחילופי מחזיקים
 • קריאה ותחזוקה של 247,500 מדי המים המותקנים בעיר
 • פעילויות יזומות בתחומים שונים
 • ביצוע סקרי שביעות רצון שוטפים וניהול תהליכי שיפור

כספים

אמונים על ניהול כלל כספי הארגון ותזרים המזומנים, בטווח הארוך והקצר, ניהול ההשקעות הכספיות, הדיווחים הכספיים לרשויות השונות, התקציב השנתי, הבקרה והפיקוח על פעילויות הארגון. כמו כן טיפול בנושאי: ביטוח, דמי הקמה ותחום בקרת הפנים.

 

 • תזרים מזומנים בטווח הקצר והארוך
 • הכנת תקציב שנתי ובקרת תקציב
 • הכנת תוכניות עסקיות בהתאם לצרכי החברה
 • דיווחים כספיים לרשויות השונות
 • נזיקין וביטוח
 • בקרות שוטפות בתחומים שונים
 • יישום מדיניות הגביה ואכיפת חייבים

מערכות מידע ותקשורת

עוסק במתן מכלול הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים והתומכים בקידום פעילותה של החברה. מבצע בין היתר, אפיון, פיתוח והקמה של כלל מערכות המידע בחברה ומספק תמיכה שוטפת במערכות הללו לרבות: אספקה ותחזוקה של ציוד טכנולוגי אישי ומחלקתי תמיכת משתמשים במערכות המידע והתקשורת ניהול תהליכי רכש והצטיידות טכנולוגית קביעת מדיניות ותכנון רב שנתי לפעילות החברה בתחום המחשוב ומערכות המידע.

 

 • הפעלה מלאה של אתר ה- DR האקטיבי למערכות החברה
 • שדרוג יכולות מערכות הגנה לחברה, בדגש על מערכות OT
 • שיפור מתמיד למערכות תפעוליות

משאבי אנוש

טיפול בעובד בכל שלבי מחזור חייו בארגון, החל מגיוסו ועד לסיום העסקתו בחברה.
פועלים לבנייה ולשימור התרבות הארגונית בחברה, להעמקת התקשורת הפנים ארגונית, לביסוס תהליכים ארגוניים שמטרתם לשפר התנהלות וביצועי עובדים, לפיתוח מסלולי קידום ואופק התפתחותי, כמו כן אמונים על: רווחת העובדים, ניהול השכר, יזום ופיתוח קשרי ופעילויות התנדבותיות.

 

 • טיפוח עובדים למצוינות מקצועית ולרמת ידע גבוהה
 • יצירת תקשורת פנים ארגונית מקדמת ויעילה אשר תגביר את תחושת השייכות לחברה ושיפור הממשקים
 • חיזוק האתיקה הארגונית והמשך הטמעת ערכי החברה
 • התנדבות בקהילה – פיתוח תרומת עובדי החברה לעולם טוב יותר
 • ביסוס תהליכים ארגוניים ופיתוח כלים חדשים לשיפור התנהלות וביצועי עובדים ומנהלים

ייעוץ משפטי

עוסקת בניהול התחום המשפטי של החברה על כל רבדיו, לרבות: מתן יעוץ משפטי שוטף לכלל גורמי החברה, עריכת חוות דעת, עריכת הסכמים, השתתפות בוועדות, ניהול תביעות משפטיות, פעילות משפטית מול גופים רגולטוריים, ניהול פעילות הדירקטוריון וכל ייעוץ משפטי נוסף הנדרש להגשמת ולהשגת יעדי ומטרות החברה.

 

 • בחינת יישום חקיקה
 • מיפוי נהלי חברה ובחינת הצורך בדגשים משפטיים
 • הדרכות בנושא פרטיות ובנושא מכרזים לגורמים הרלוונטיים בחברה
 • ריכוז מעקב אחר יישום המלצות דוחות ביקורת

 

שותפויות ותהליכים חוצי ארגון

 • ניהול מכרזים חדשים חוצי חברה
 • תהליך עבודה אוטומטי ומעקב תקציבי על פרויקט עד לסגירת הפרויקט
 • צמצום פחת המים
 • שיפור ממשק הנדסה – לקוחות
 • הגברת מוכנות לחירום
The Butterfly Button