דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תהליך התכנון והרישוי

מחלקת רישוי במי אביבים אחראית על תהליך הבנייה החל במידע להיתר ועד שלב טופס 4, כחלק מתהליך כולל של אגף הרישוי ופיקוח על הבנייה של עיריית תל אביב-יפו.

המחלקה הינה הגורם המקשר והמאשר בין חברת מי אביבים, הצרכן והעירייה בכל הנושא של תהליכי מים, ביוב ותיעול.

בפרק זה תמצאו מידע על תהליך הרישוי ושלביו השונים  שלבים בהם נדרש לעמוד על מנת לקבלת את האישורים הנדרשים לצורך אכלוס נכס  או רישיון לעסק.