דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

דרכי יצירת קשר עם מחלקת הרישוי

נושאי שירות ומועדי קבלת קהל

נושא השירות מועד קבלת קהל
(בתיאום מראש)
מספר שלוחה
בדיקת תוכניות סניטריות בימים א’, ג’
בשעות 8:00-12:00
1
מד מים זמני לבניה
חיבורי ביוב ומים
תיאום הנדסי
בימים א’, ג’, ה’
בשעות 8:00-12:00
2
הגדלת קוטר חיבור מים על פי דרישות כיבוי אש בימים א’, ג’
בשעות 8:00-12:00
3
איכלוס וגמר בניה בימים א’, ה’
בשעות 8:00-12:00
4
מפקח ביקורות שטח לאיכלוס וגמר בניה ——- 4
רישוי עסקים בימים א’, ה’
בשעות 8:00-12:00
5
מידע על תשתיות קיימות בימים א’, ג’, ה’
בשעות 8:00-12:00
6
מידע כללי על מחלקת רישוי ——- 7