נוהל מניעת זיהום מי ים ונחלים - מי אביבים : מי אביבים נוהל מניעת זיהום מי ים ונחלים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

נוהל מניעת זיהום מי ים ונחלים

על פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ”ח 1988, לא יטיל אדם לים פסולת או שפכים ממקור יבשתי, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאיו.

כדי לפעול על פי הנחיות החוק קיימת בעיר מערכת תיעול הקולטת את מי הגשמים במהלך החורף באמצעות קולטנים. המים זורמים במערכת תיעול תת קרקעית מהעיר אל הים והנחלים. בתקופת הקיץ חל איסור להזרים מי נגר  ובכלל זה גם מי ביוב שנכנסים שלא במכוון אל מערכת הניקוז המגיעים במערכת התיעול אל הים ואל הנחלים. במוצאי המובלים הראשיים הוקמו תחנות שאיבה למי קיץ, המונעות מצב של גלישות מים מזרימות אקראיות לחוף הים ולנחלים.

מטרת הנוהל

 • שלב המניעה – הגדרת התהליך הנדרש לטיפול בקווי ומוצאי תיעול ותחנות מי קיץ.
 • שלב המניעה – מיפוי והפרדת מערכות ביוב ותיעול משותפות.
 • זיהוי זרימות חריגות והתרעות במערכת הבקרה של תחנת שאיבה של מי אביבים למי קיץ
 • הגדרת בעלי תפקידים משלב הדיווח על גילוי הזרימה עד להפסקתה במהירות האפשרית
 • דיווחים

הגדרות

 • מי נגר – מים שזורמים על פני הקרקע. זרימת המים מתרחשת כאשר האדמה ספוגה עד יכולת הספיגה המרבית שלה. במצב הזה המים אינם מסוגלים לחלחל לתוך הקרקע ונישאים על פניה. מקור המים הוא משקעים.
 • מובל – צינור, מנהרה או תעלה שתכליתם הובלת נוזלים.
 • מערכת תיעול – המערכת המשמשת לניקוז מי נגר, לרבות כל תעלה ומתקן המשמשים לתכלית זו ולהוציא תעלה פרטית.
 • קולטן – מתקן קליטה ממיסעת הכביש המאפשר הולכת מי הנגר באמצעות מובלי תיעול.
 • תחנת שאיבה למי קיץ – מתקן המשמש להזרמת מים שאינם מי גשמים המגיעים ממובל התיעול אל מערכת הביוב העירונית כדי למנוע את הגעתם לחוף הים ולנחלים.
 • מוצא תיעול גדול – מוצא שקוטרו מעל 100 ס”מ או שהוא בעל חתך ששטחו מעל 1 מ”ר.
 • מוצא תיעול קטן – כל מוצא הקטן מהמידות שהוגדרו למוצא תיעול גדול.
 • עונת הרחצה – מדי שנה מיום א’ באייר עד כ”ט בתשרי (בין אפריל-לאוקטובר). תקופת העונה נקבעת בהנחיית משרד הפנים.

שיטה

שלבי המניעה

סוג מניעה

פרוט

אחריות

לו”ז לביצוע

שטיפת קווי הביוב טיפול שוטף בקווי הביוב למניעת סתימות וגלישות ביוב אל מערכת התיעול אחזקת תשתיות עפ”י תכנית חודשית/שנתית
ניקוי קולטנים עירוניים ניקוי קולטני קליטה, כדי למנוע כניסת פסולת העלולה להישטף לים/נחלים דרך קווי התיעול יחידת    תיעול-עיריית תל אביב מתבצע ע”י חברת מי אביבים כחלק מהכנה לעונת החורף, עפ”י תכנית מוגדרת של כמות ואזורים לניקוי. בעיר קיימים כ7000 נק’ קליטה וכ15,000 רשתות קולטנים
ניקוי מובלים וקווי תיעול ניקוי פסולת המצטברת בתוך המובלים והקווים.
לפני ניקוי יתבצע צילום לבדיקת מצבם
יחידת תיעול-עיריית תל אביב לו”ז יקבע ע”י יחידת תיעול של עיריית תל אביב עפ”י מצבו של המובל/קו תלונות התושבים ותכנית רב שנתית שתימסר לביצוע ע”י מי אביבים.
הפרדת מערכת ביוב מתיעול איתור וניתוק חיבורים בלתי חוקיים של מערכת ביוב אל מערכות התיעול וחיבור תקני אל מערכת הביוב מי אביבים שוטף לפי תכנית עבודה .
אמצעים טכנולוגים-התרעת זמן עבודה ממושך בתחנות מי קיץ שאיבה למי קיץ מתקבלת התרעה במרכז שליטה  על עבודה ממושכת של משאבה  ברצף(מעל  15 דקות) בתחנת שאיבה. גילוי מוקדם ימנע/יצמצם  הסיכון לזרימת מי נגר לים/נחל מרכז שליטה, מי אביבים שוטף, בעיקר בעונת הרחצה
אמצעים טכנולוגים-חיישן אולטרסוני ההתרעה תתקבל במרכז השליטה. החיישן ממוקם אחרי ת”ש מי קיץ במובל לפני החומה, תפקידו להתריע עם עליית מפלס המים במובל.
מדובר במצב שבו ככל הנראה הכניסה לתחנה סתומה או לחלופין המשאבות לא מצליחות להתגבר על כמויות גדולות שנכנסות לתחנה. גילוי מוקדם ימנע/יצמצם הסיכון לזרימת מי נגר לים/נחל
התקנה לשאר התחנות באחריות מחלקת מתקנים

איתור וגילוי-באחריות מרכז שליטה

מעקב-שוטף

מותקן בתחנות הבאות: אריאנה, אבן גבירול, טרומפלדור, איסרליש, חוף הצוק ודולפינריום

 

אחזקה שוטפת של תחנות שאיבה (מי קיץ)   ביצוע אחזקה שוטפת לתחנות מי קיץ באחריות מחלקת מתקנים. העבודה מתבצעת ע”י קבלן ייעודי.  בעת כניסת הקבלן לטיפול על הקבלן לדווח למרכז השליטה, מתבצע תיעוד בקובץ במרכז שליטה מילוי דוח ע”י הקבלן בתחנה עצמה על הטיפול שנעשה בתחנה. תיעוד-מרכז שליטה

ביצוע אחזקה שוטפת ובקרה על פעילות הקבלן-מחלקת מתקנים

תחנות צ’ארלס קלור, דולפינריום, טרומפלדור, אריאנה ודניאל- כל יום עבודה

שאר התחנות-אחת לשבוע.

מתבצע תוך מילוי דוח בדיקת מכון וכתובות של ת”ש למי קיץ

טיפול במוצאי תיעול קטנים מוצאים אלו מתנקזים ישירות לים. סגירת מוצאים אלו בהתאם לשיקול הדעת של מנהל יחידת  תיעול בעירייה לפני עונת הרחצה ופתיחתם בסוף העונה. מחלקת תיעול-עיריית תל אביב סגירה-לפני תחילת עונת הרחצה

 

פתיחה-סיום עונת הרחצה

רשימת המובלים לסגירה תתקבל ממנהל מחלקת תיעול בעירייה

 

דיווחים

הגורמים להם מדווחים בעת אירוע:

גורמים שפכים מי שטיפה הערות
דיווח ושליחת תורן אחזקה, קבלן מתקנים וקבלן ביוביות + +
סמנכ”ל הנדסה ותפעול + +
מנהל/סגן מח’ שליטה ובקרה + +
מנכ”ל החברה + לא להסתפק בהעברת הודעה להשיג בטלפון
מנהל מח’ אחזקת תשתיות + +
מנהל אזור רלוונטי + + בזמן פעילות תורנות וכוננות
מנהל מח’ איכות מים וסביבה + + בעת כניסה של מי שטיפה/הזרמת מי תהום לבדוק אם מאושר או  להעביר לטיפול ואכיפת העירייה להפסקת ההזרמות
משרד הבריאות + הדיווח יהיה ע”י מנהל מח’ איכות המים וסביבה
מוקד המשרד להגנת הסביבה + + לציין שעת דיווח ולמי נמסרה ההודעה
מוקד עירוני 106 + + בעת זרימת ביוב לבקש להודיע לגורמי הנהלה בעירייה
סגן מנהל אגף החופים + בקשה לסיוע בבניית חסימה פיזית במוצא לים למניעת זליגה לים
מנהל יחידת תיעול + +
מנהל מחלקת רישוי + בעת כניסה של מי שטיפה/הזרמת מי תהום לבדוק אם מאושר או ולפעול להפסקת הזרמות
קבוצת  ווטסאפ של כל  אנשי התפעול וההנהלה במי אביבים +

דיווחים יועברו ע”י חדר שליטה לכלל הגורמים למעט דיווח למשרד הבריאות.
דיווח יתבצע בתחילת האירוע ועדכון בממצאים רלוונטיים גם במהלך האירוע.

The Butterfly Button