דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תעריפים נוספים

התעריפים מעודכנים ל- 1.1.2021 ואינם כוללים מע”מ

הסכום בש"ח ללא מע"מ
בדיקת מד מים
למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל 104.07
למד מים שקוטרו מעל "3/4 139.90

 

ניתוק מד מים לבקשת צרכן 70.47
חיבור מד מים לבקשת צרכן 70.47

 

התקנת מד מים
מד מים שקוטרו עד "3/4 כולל 159.27
מד מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל 341.09
מד מים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל 430.83
מד מים שקוטרו מעל "1.5 ועד "2 כולל 856.41
מד מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל 4,276.79
מד מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל 6,949.80

 

התקנת מד מים חמים
מד מים חמים שקוטרו עד "3/4 כולל 405.24
מד מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל תכלס 1 801.94

 

רכיב קריאה מרחוק (קר"מ)
תוספת בגין רכיב קריאה מרחוק 213.84
תוספת בגין רכב קריאה מרחוק בעל מצב תצוגה רדום בשבתות וחגי ישראל (הלכתי משמרת שבת) 150.00

 

בדיקות נוספות לבירור חיוב בעד צריכת מים
למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל 139.90
למד מים שקוטרו מעל "3/4 379.23

 

בדיקת איכות המים
מתכות 474.10
כלור + עכירות + נוכחות חיידקים 329.80
כלור + מתכות + עכירות + נוכחות חיידקים 584.47