דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תעריפי המים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש"ע – 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

  • תעריף מוזל (תעריף 1): מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לתקופת חשבון כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.
  • תעריף גבוה (תעריף 2): מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

אורך תקופת חשבון הנו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

עסקים

  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
  • החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
  • צרכן גדול, שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ"ק, יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ"ק בעד כל מ"ק מים שמעבר ל- 15,000 מ"ק (בכפוף לתנאים בחוק).

טבלת תעריפים

התעריפים מעודכנים ל- 1.1.2022 ואינם כוללים מע"מ

יעוד / סוג התעריף מחיר למ”ק בש”ח
תעריף 1 – עד 7 מ”ק לנפש 6.422
תעריף 2 – מעל 7 מ”ק לנפש 11.528
עסקים/ בתי מלון/ מלאכה/ הסעדה* 11.528
תעריף נזילה 6.422
תעריף נזילה לכמות שמעל ל-100 קו"ב לנכס בסיווג מגורים 1
מים לגינון עירוני 6.631
נכסים עירוניים 9.458
צריכה מעל 15,000 מ”ק בשנה דרך מד מים בודד 10.528
צריכה מעל 250,000 מ”ק 10.278

לתעריפים נוספים לחצו כאן