מי קובע את תעריפי המים? : מי אביבים מי קובע את תעריפי המים? דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תעריפי המים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש”ע – 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

  • תעריף מוזל (תעריף 1): מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים לתקופת חשבון כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.
  • תעריף גבוה (תעריף 2): מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

אורך תקופת חשבון הנו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

עסקים

  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
  • החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
  • צרכן גדול, שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ”ק, יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ”ק בעד כל מ”ק מים שמעבר ל- 15,000 מ”ק (בכפוף לתנאים בחוק).

טבלת תעריפים

התעריפים המודגשים מעודכנים ל- 1.1.2024 וכפופים לשינויים בהתאם להחלטות רשות המים

יעוד / סוג התעריף מחיר למ”ק בש”ח מחיר למ”ק בש”ח כולל מע”מ
תעריף 1 – עד 7 מ”ק לנפש 6.799 7.954
תעריף 2 – מעל 7 מ”ק לנפש 12.479 14.600
עסקים/ בתי מלון/ מלאכה/ הסעדה* 12.479 14.600
תעריף נזילה 6.799 7.896
תעריף נזילה לכמות שמעל ל-100 קו”ב לנכס בסיווג מגורים 1 1.17
מים לגינון עירוני 7.214 8.440
נכסים עירוניים 10.253 11.996
צריכה מעל 15,000 מ”ק בשנה דרך מד מים בודד 11.287 13.205
צריכה מעל 250,000 מ”ק 11.037 12.913

לתעריפים נוספים לחצו כאן

The Butterfly Button