דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תעריפי המים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש”ע – 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

  • תעריף מוזל (תעריף 1): מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים לתקופת חשבון כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.
  • תעריף גבוה (תעריף 2): מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

אורך תקופת חשבון הנו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

עסקים

  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
  • החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
  • צרכן גדול, שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ”ק, יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ”ק בעד כל מ”ק מים שמעבר ל- 15,000 מ”ק (בכפוף לתנאים בחוק).

טבלת תעריפים

התעריפים מעודכנים ל- 1.7.2020 ואינם כוללים מע”מ

יעוד / סוג התעריף מחיר למ”ק בש”ח 
תעריף 1 – עד 7 מ”ק לנפש 6.312
תעריף 2 – מעל 7 מ”ק לנפש 11.505
עסקים/ בתי מלון/ מלאכה/ הסעדה  11.505
מים לגינון עירוני 6.525
נכסים עירוניים 9.4
 צריכה מעל 15,000 מ”ק בשנה דרך מד מים בודד 10.505
 צריכה מעל 250,000 מ”ק 10.255

לתעריפים נוספים לחצו כאן