איך קוראים את מד המים שלך? : מי אביבים איך קוראים את מד המים שלך? דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מדי מים

מה זה מד מים?

תמונה של מד מים ובו ניתן לראות את מספר מד המים, מספר הקריאה, ופרפר במרכז המד שנותן אינדיקציה על השימוש במים

מדי מים הם שעונים המודדים את צריכת המים בנכס. חברת מי אביבים אחראית על התקנתם, תחזוקתם השוטפת וכן על קריאת כמות המים שנרשמה בהם בתקופה נתונה.

סוגי מדי מים

על מנת למדוד כמות מים נצרכת בנכס, קיימים שני סוגי מדי מים:

מד מים משויך

בכל דירה ודירה קיימת חובת התקנת מד מים משויך (דירתי). מד מים משויך מודד את צריכת המים הפרטית של לקוח מסוים בנכס מסוים. הוא משקף במדויק את צריכת המים בנכס ומאפשר לבצע חיוב בהתאם לצריכה בפועל.
* ביחידות ללא מד מים משויך, חיוב החודשי נקבע לפי הערכת צריכה של 15 מ”ק לחודש או עפ”י אומדן מהנדס.

מד מים ראשי

הוא מד מים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס מסוים. למשל בבניין מגורים הכולל מספר דירות. מד המים הראשי מודד את כמות המים המסופקת לכל דירה וכן את הפרשי המדידה ואת הצריכה המשותפת של המים בבניין (השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין ועוד).

מהו קריא מד מים?

קריא מד מים הוא המספר המופיע על גבי שעון מד המים. מד המים מודד את כמות המים אשר עברה במד המים במטרים מעוקבים (מ”ק). החברה מחייבת את הצרכנים עבור צריכת מים על בסיס כמות המים שנמדדה ונקראה על סמך קריא מד המים בסוף כל תקופת צריכה.

קריאת מד המים מתבצעת אחת לחודשיים ומהווה את הבסיס לחיובי המים הנשלחים לצרכן. כדי שהקריאה תהיה תקינה, יש לאפשר גישה סדירה למד המים. במקרים בעייתיים (היעדר גישה, שער נעול, שיחים מסתירים וכו’) ניתן להבטיח את הנגישות באמצעות התקנת מפתח מאסטר, העברת מד המים למקום נגיש או התקנת מד מים המאפשר קריאה מרחוק. במקרים בהם לא ניתן לקרוא את מד המים  תיקבע הצריכה על פי הערכה.

העברת מד מים

על מנת לבחון אפשרות להעברה או שינוי מיקום מד המים, בשל שיפוצים או שינוי ביעוד הנכס, יש לקבל חוות דעת מקצועית מגורם מוסמך במי אביבים. העברת מד המים ברשת הפרטית (המד המשויך) תיעשה בידי שרברב פרטי. העברת מד המים ברשת העירונית (המד הראשי) תיעשה על ידי מי אביבים, וכרוכה בתשלום.

החלפת מד מים

מדי המים מוחלפים בעת הצורך, כחלק מביצוע עבודות תחזוקה שוטפות ושמירה על תקינות מדי המים.

תהליך ההחלפה

לקראת ההחלפה, יקבל הלקוח הודעה בחשבון התקופתי בדבר החלפה הצפויה של מד המים, ובה בקשה לבדוק את תקינות מערכת המדידה (צנרת, ברזים, הארקה), ולתקנה לפי הצורך.

האחריות לטיפול בצנרת למד המים וממנו

מי אביבים אחראית על התחזוקה השוטפת של צנרת המים העירונית עד למד המים הראשי.
כל לקוח אחראי – באופן אישי לצנרת הפרטית ממד המים הראשי של הנכס ועד לברז.

בכל מקרה של תקלה במד המים, נזילה ממד במים, חוסר לחץ מים  אחרי החלפת המד יש לפנות אל מוקדי השירות שלנו.
בצנרת הפרטית נכללים מדי המים המשוכים לכל דירה, והם באחריות בעל הנכס, כל אחד אחראי למד המים המשויך שלו, מד המים הראשי המשמש את כל דיירי הבניין, מוגדר כצנרת משותפת והוא באחריות כל בעלי הנכסים, מהמד הראשי אל הרחוב, שם נמצאת הצנרת הציבורית והיא באחריות מי אביבים

מזמינים אתכם לצפות בסרטון שהכנו עבורכם בדיוק בנושא הזה 

The Butterfly Button