הזמנת מד מים : מי אביבים הזמנת מד מים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הזמנת מד מים

בהתאם לחוק המים תשט”ו – 1955 קיימת חובת התקנת מד מים משויך (דירתי) בכל דירה ודירה.

מהו תהליך הזמנת מד מים?

הגשת בקשה

יש למלא בקשה באמצעות טופס מקוון בקשה להתקנה ולהפרדת מד מים, לאשרה בחתימה.
* אם הבקשה היא עבור למעלה מ- 10 דיירים מאותו הבניין – יש לצרף תכנית אינסטלציה אשר תועבר לאישור מחלקת רישוי.

הכנת אינסטלציה

התקנת מד מים משויך דורשת את הפרדת הצנרת המספקת מים לדירה. פעולה זו תיעשה על ידי שרברב מקצועי (פרטי), תוך קבלת ייעוץ ובפיקוח של נציג חברת מי אביבים (לפני ביצוע העבודה). ההפרדה תיעשה בהתאם להנחיות המפורטות בסקיצה מטה.

ביצוע ועלות ההכנה, הנם באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הלקוח

אישור הכנת האינסטלציה והתקנת המד

לאחר סיום פעולת הכנת האינסטלציה, בהתאם לדרישות, יש לעדכן את מי אביבים, לצורך תיאום ביקורת שנייה, באמצעות דוא”ל meters@Mei-avivim.co.il, בציון פרטים מזהים (מספר ת.ז. וכתובת הנכס) ובצירוף תמונת הכנת האינסטלציה. לאחר אישור כי העבודה נעשתה בהתאם להנחיות, יותקן מד המים בנכס.

ההתקנה תיעשה תוך 7 ימי עסקים מעת אישור העבודה

שימו לב! על הלקוח או מי מטעמו להיות נוכח במעמד הביקורת. כמו כן, יש לאפשר גישה לנכס בעת הביקורת.

חיוב עבור ההתקנה

התקנת מד המים כרוכה בתשלום אגרת מד מים. התעריף עשוי להשתנות מעת לעת כפי שיקבע על ידי רשות המים ובהתאם למועד התקנת המד בפועל. אם קיים על שמכם חשבון מים במי אביבים – החיוב יירשם בחשבון המים התקופתי, לאחר התקנת המד. אם אינכם רשומים כצרכנים במי אביבים – לאחר אישור תקינות פרטי הבקשה, יונפק שובר לתשלום, אותו ניתן לשלם באמצעות המחאה או העברה בנקאית.

הכנו לכם סרטון שממחיש את השלבים עם כל ההסברים על התקנת מד מים – לחצו וצפו
בכל שאלה, יש לפנות למוקד השירות של מי אביבים 

בעת הכנת אינסטלציה והפרדת הצנרת לשם התקנת מד מים יש לשמור על ההנחיות הבאות:

  • גובה מקסימלי של החנוכיה 1.60 מטר. עד שישה מדים בחנוכיה
  • ברז כדורי תיקני יוצב משני צידי מד המים
  • בין מדי המים צריך להיות מרווח של 20 ס”מ
  • משני צידי המד יש להתקין פס גישור (הארקת מד) עם חתך של 25 ממ”ר
  • במיקום בו יותקן המד צריך להיות ניפל באורך של 20 ס”מ ובקוטר 1″
  • משני צידי הניפל יש להתקין אום ומחברת (רקורד)
  • המרווח בין הקיר לחנוכיית מדי המים יהיה בין 10-15 ס”מ
  • גובה החנוכיה מעל הרצפה – 30 ס”מ

הכנת אינסטלציה והפרדת הצנרת לשם התקנת מד מים

The Butterfly Button