צריכת מים ותעריפים : מי אביבים צריכת מים ותעריפים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

צריכת מים ותעריפים

מדי מים

מדי מים הם שעונים המודדים את צריכת המים בנכס. אנחנו אחראים על התקנתם, תחזוקתם השוטפת ועל קריאת כמות המים שנרשמה בהם בתקופה נתונה.
לצורך מדידת כמות המים הנצרכת בנכס, קיימים שני סוגי מדי מים: מד מים משויך (דירתי) ומד מים ראשי (השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין ועוד).

מהו קריא מד מים?

קריא מד מים הוא המספר המופיע על גבי שעון מד המים. מד המים מודד את כמות המים אשר עברה במד המים במטרים מעוקבים (מ”ק). החברה מחייבת את הצרכנים עבור צריכת מים על בסיס כמות המים שנמדדה ונקראה על סמך קריא מד המים בסוף כל תקופת צריכה.

קריאת מד המים מתבצעת אחת לחודשיים ומהווה את הבסיס לחיובי המים הנשלחים לצרכן. כדי שהקריאה תהיה תקינה, יש לאפשר גישה סדירה למד המים. במקרים בעייתיים (היעדר גישה, שער נעול, שיחים מסתירים וכו’) ניתן להבטיח את הנגישות באמצעות התקנת מפתח מאסטר, העברת מד המים למקום נגיש או התקנת מד מים המאפשר קריאה מרחוק. במקרים בהם לא ניתן לקרוא את מד המים  תיקבע הצריכה על פי הערכה.

 

החלפת צרכנים

תהליך החלפת צרכנים משמעו שינוי שם הצרכן בחשבון המים מדייר יוצא לדייר נכנס (במקרה של השכרת דירה ו/או מכירת דירה), לצורך חיובו בתשלום חשבון המים למי אביבים. המחזיק בנכס חייב בתשלום מים מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה המדויקת נכון ליום הכניסה.

את הבקשה להחלפת צרכנים מגישים בטופס מקוון בקשה להחלפת צרכנים, בצירוף המסמכים הנדרשים, לפי העניין. בסיום הטיפול מתקבלת הודעה על השלמת תהליך החלפת צרכנים.
למספר הדיירים הרשומים ביחידת דיור יש חשיבות גדולה לצורך קביעת כמות המים המוכרת ליחידת דיור. כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים (60.83 יום) בתעריף נמוך.
כדי לעדכן את מספר הדיירים היכנסו לטופס המקוון בקשה לעדכון מספר דיירים .

 

The Butterfly Button