דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי דו שלבי מס’ 456/21 לביצוע עבודות שיקום וצביעת תאים תת קרקעיים של החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו
מספר המכרז 456/21
מועד אחרון להגשת הצעות 09/03/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 23/02/2021 בשעה 15:00
שם המכרז מכרז פומבי דו שלבי מס’ 801/21 לקבלת שירות של מידע וטפסים וביצוע שאילתות במאגרי הרשמים של משרד המשפטים באמצעות אתר האינטרנט של הספק
מספר המכרז 801/21
מועד אחרון להגשת הצעות 08/03/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 24/02/2021 בשעה 15:00