מכרזים פומביים - מי אביבים : מי אביבים מכרזים פומביים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי מס’ 2023/26 לקבלת שירות חילוץ וטיפול בבעלי חיים מביובים וקולטני מי גשמים בתל אביב יפו
מספר המכרז 2023/26
מועד אחרון להגשת הצעות 21/12/2023 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 12/12/2023 בשעה 15:00
שם המכרז מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-8 לביצוע עבודות קידוח ניטור והפקה לשאיבת מים בבאר יער מגינים שברשות החברה
מספר המכרז 2023-8
מועד אחרון להגשת הצעות 13/12/2023 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 23/11/2023 בשעה 15:00
The Butterfly Button