דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי דו שלבי מס’ 887/20 להעסקת קבלני הוצאה לפועל לשם גביית חובות עבור מי אביבים
מספר המכרז 887/20
מועד אחרון להגשת הצעות 28/10/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 14/10/2020 בשעה 15:00
שם המכרז מכרז פומבי דו שלבי מס’ 220/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה
מספר המכרז 220/20
מועד אחרון להגשת הצעות 30/09/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 30/08/2020 בשעה 10:00