דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי למכירת 7 יחידות של קשת ריתוך “36 90 מעלות פנ.בטון סקדיול 40 הנמצאות ברשות החברה
מספר המכרז 698/19
מועד אחרון להגשת הצעות 24/12/2019 בשעה 15:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 17/12/2019 בשעה 12:00