מכרזים פומביים - מי אביבים : מי אביבים מכרזים פומביים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2024-5 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לצורך גביית חובות 
מספר המכרז 2024-5
מועד אחרון להגשת הצעות 26/05/2024 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 15/04/2024 בשעה 15:00
שם המכרז מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-36/1 להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה
מספר המכרז 2023-36/1
מועד אחרון להגשת הצעות 26/05/2024 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 03/04/2024 בשעה 15:00
The Butterfly Button