דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי מס' 900/22 לביצוע עבודות דחיקהPIPE JACKING של מובל ניקוז מאסף בקוטר 2600/3100 מ"מ, בשיטת CLOSED SHIELD , לרבות הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וביצוע מובל ומצא בים.
מספר המכרז 900/22
מועד אחרון להגשת הצעות 06/07/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 29/06/2022 בשעה 15:00