דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעות ספק יחיד

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מודעת ספק יחיד 660/21 ע.י. הנדסת מים בע"מ לשירות תיקונים ותחזוקה של משאבות, ציוד ופריטים תוצרת FLYGT
מספר המכרז 660/21
מועד אחרון להגשת הצעות 16/08/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה -
שם המכרז מודעת ספק יחיד מס' 07.2021 לשירות התקנת רשתות בחוף טרומפלדור לתפיסת שפוכת בזמן גשמים של חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ
מספר המכרז -
מועד אחרון להגשת הצעות 10/08/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה -