דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעות ספק יחיד

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז התקשרות עם ספק יחיד – “מקיט מערכות בע”מ” לרכישת רישיונות כולל שירותי תחזוקה ממוצרי תוכנה של חברת BENTLEY עבור מערכות המים והביוב שברשות החברה
מספר המכרז 05.2020
מועד אחרון להגשת הצעות 19/07/2020 בשעה 15:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה -