דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעות ספק יחיד

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מודעת ספק יחיד להתקשרות עם דקר בעמ לניהול פרויקט מבואות יפו בעיר תל אביב-יפו
מספר המכרז -
מועד אחרון להגשת הצעות 23/05/2021 בשעה 00:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה -