דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

חברי דירקטוריון

  • אברהם מנלה, יו"ר
  • חוה בר שי גלס
  • עו"ד אמיר בדראן
  • עו"ד סיגל פעיל
  • רו"ח איריס שפירא ילון
  • רו"ח ליטל מוכתר- פחטר
  • יהודה מורגנשטרן
  • עו"ד ורד רון-טל
  • עו"ד ליאור שפירא