דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

חברי דירקטוריון

  • רו”ח דני לוסטיגר, יו”ר
  • חוה בר שי גלס
  • עו”ד אמיר בדראן
  • עו”ד סיגל פעיל
  • רו”ח איריס שפירא ילון