הקוד האתי שלנו : מי אביבים הקוד האתי שלנו דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הקוד האתי

אחריות

האחריות הראשונה והבסיסית שלנו היא לספק ללקוחותינו, באופן שוטף, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, שירותי מים וביוב החיוניים לאיכות חיים ולקיום תרבות ופנאי, בעיר ללא הפסקה.
אנו מבינים את האחריות שלנו לסביבה ופועלים כמיטב יכולתנו על מנת לספק שירותים חיוניים, מבלי לפגוע בתשתיות חיוניות אחרות, תוך צמצום טביעת הרגל הסביבתית ושמירה על משאבי הטבע של העיר וסביבתה.
ברור לנו שמתוקף היותנו חברה בשירות הציבור אנו אמונים על כספי ציבור ולכן פועלים בצורה אחראית תוך שימוש זהיר ומושכל במשאבים ורכוש החברה על מנת לספק את השירותים החיוניים בצורה מקצועית ויעילה.
אנו פועלים מתוך הכרה שכספקי שירותים חיוניים, יש לנו אחריות רחבה ללקוחות ולעובדים, אחריות שנפרסת מעבר לגבולות התפקיד שלנו ולכן נפעל כמיטב יכולתנו לסייע ללקוח או עמית גם אם הנושא חורג מתחום האחריות הישיר שלנו, תוך שימת דגש שמלפנינו עומד אדם ולא בעיה.
אחריות היא גם פעולה תקינה ולכן אנו מקפידים על התנהלות תקינה, עבודה על פי נהלים, שמירה על כללי בטיחות, שימת לב לסיכונים פוטנציאלים וליצירה של סביבת עבודה בטוחה ונעימה בשטח או במשרד.

חשיבות הערך עבורנו

אנו מבינים שלעבודה שלנו, להתנהגות, למעשים ולהחלטות שאנו מקבלים, ישנה השפעה ישירה ומהותית על החיים בעיר ועל יכולתה לשמור על צביונה המיוחד והתוסס, ולכן אנו מחויבים לבצע את תפקידנו על כל היבטיו, על הצד הטוב ביותר, למען הלקוחות, התושבים והמשך שגשוגה של העיר.

מקצוענות

כספקי שירותים חיוניים שמתחזקים ומפתחים מערכות תפעול ושירות רחבות ומורכבות עם משאבים מוגבלים, אנו נדרשים להיות מקצוענים על מנת להצליח לבצע עבודה איכותית בקנה מידה רחב, תוך מתן מענה למגוון האתגרים התפעוליים והשירותיים הרלוונטיים.מקצוענות בעינינו כוללת מומחיות מקצועית, ביצוע יסודי של עבודה ומטלות ופעולה נחושה אל מול מכשולים.
תכנון לטווח ארוך ופעולה אפקטיבית בטווח קצר, שימוש מושכל במשאבים, עמידה ביעדים והתחייבויות כלפי שותפים ובעלי עניין ומתן שירות אכפתי, מכבד, איכותי ואחראי ללקוחות פנימיים וחיצוניים.אנו פועלים להטמעת תהליכי שיפור והתייעלות פנימיים כגון בקרה והפקת לקחים שמאפשרים לנו ללמוד מהניסיון המצטבר.
כארגון לומד, אנו מאמינים שלמידה ושיתוף בידע מהווים בסיס להתפתחות מקצועית ולכן מעודדים פיתוח אישי ומקצועי, פועלים להקניית הכלים והמיומנויות הדרושים לנו על מנת לבצע את עבודתנו ומחזקים נורמות ומוסר עבודה גבוהים והתנהגויות המבטאות מקצוענות.

חשיבות הערך עבורנו

אנו מאמינים שמקצוענות משפרת תפוקות עבודה, מצמצמת תקלות, מעודדת שיתוף פעולה, משפיעה לחיוב על תחושת הערך שלנו לארגון ומשפרת את יכולתנו כארגון לתת מענה לאתגרים העומדים בפנינו ולתת שירות איכותי ללקוחותינו.

הוגנות ושקיפות

אנו פועלים בהוגנות ובשקיפות לקידום מטרות החברה במסגרת החוק, האתיקה ומדיניות החברה. אנו שומרים על יחס הוגן, צודק ושוויוני, ללא משוא פנים, המתבסס על שיקולים עניינים ומקצועיים, תוך שמירה על כבוד הזולת.כמשרתי ציבור, האחריות שלנו כפולה ומכופלת לספק מידע מדויק ובזמן, לפעול בשקיפות מלאה ולדווח אמת לכלל הגורמים מבית ומחוץ.
אנו מקפידים על עמידה הדדית בהתחייבויות כלפי העובדים, הלקוחות והשותפים. חותרים לנהוג עימם בשוויון ובהוגנות, לכבד כל אדם, להתייחס למכלול צרכיו ולעשות מאמץ על מנת לתת לו מענה הולם, מהיר, אדיב ומקצועי. אנו תמיד חושבים על לקוחותינו, מבינים שמאחורי בעיות עומדים אנשים ופועלים לסייע כמיטב יכולתנו.
אנו מקפידים שהתקשרויות עסקיות יעשו תמיד על בסיס אמות מידה ברורות, שקופות והוגנות ויערכו בהתאם לכללים אליהם אנו מחויבים.אנו נמנעים באופן מוחלט מקבלת טובות הנאה, קטנות כגדולות, מלקוחות ושותפים שעלולים להוביל לניגוד עניינים או משוא פנים בקבלת החלטות.

חשיבות הערך עבורנו

אנו מאמינים שהוגנות ושקיפות הן בסיס הכרחי ליצירת אמון ובניית קשר בריא ובר קיימא לאורך זמן ולכן אנו פועלים להגברתם ולחיזוק הקשר בינינו, עם הלקוחות ועם בעלי עניין אחרים. אנו מאמינים שהוגנות ושקיפות מפחיתות חשש ממשוא פנים, מעודדות פתיחות, משפרות אמינות ומהוות את הדרך המיטבית לתת שירות.

שותפות ומעורבות

המשאב האנושי הוא הנכס הכי חשוב שלנו ולכן אנו פועלים לשיתוף, טיפוח והעצמה של עובדי החברה כשותפים לעשייה.אנו מאמינים בשיתוף פעולה ועבודת צוות רחבה שחוצה יחידות מתוך הבנה שהשלם גדול מסכום חלקיו. אנו פועלים כגוף אחד לבניית תחושת שייכות ומעורבות בתוך הארגון בין כלל עובדי החברה.
אנו מעודדים עובדים להביע עמדה בפני כל עמית ובפני כל דרג בצורה עניינית ומכבדת. אנו מעודדים יוזמה, לקיחת אחריות, שיתוף בידע, מחויבות הדדית ופתיחות שתורמים לשיח מכבד בין העובדים, לסינרגיה והפריה הדדית.
כארגון אנו שמים דגש על חיבור עובדים למשמעות הרחבה שעומדת מאחורי העשייה ופועלים לאפשר לכולנו לקחת חלק פעיל ולהשפיע על תהליכים ארגוניים ותהליכי קבלת החלטות. אנו דואגים לתת את הכלים, הידע והמשאבים הנדרשים לכולנו על מנת לעשות את עבודתנו על הצד הטוב ביותר ולהצליח.
מתוך היותנו חלק מהקהילה, אנו מובילים פרויקטים התנדבותיים שונים, המפגישים ומגבשים עובדים, מכלל מחלקות החברה, עם הקהילה.

חשיבות הערך עבורנו

שותפות ומעורבות משפיעים לחיוב על המוטיבציה, החיבור למשימות ותחושת הערך של העובדים ולכן גם משפיעים על הביצועים של כולנו.טיפוח יחסים טובים בין העובדים, דאגה לרווחתם ועידוד פעילויות חברה ורווחה, משפיעים לחיוב על החוויה של כולנו בסביבת העבודה ועל הרגשת הייחודיות והגאווה שמאפיינת את עובדינו.

יצירתיות וחדשנות

אנו מקיימים תרבות של יצירתיות וחדשנות שמדרבנת עובדים לאתגר את הקיים באמצעות התנסות וטעיה, גמישות מחשבתית ופעולה יצירתית, במסגרת הכללים והנורמות.
אנו מעודדים ומחזקים יוזמות והצעות ייעול, מעודדים עובדים לנטילת סיכונים מחושבים, מאפשרים מרחב התנסות וטעיה, מתרגמים טעויות להזדמנויות למידה ונותנים גיבוי מלא למי שמעז, מקבל החלטות ומציע דרכים חדשות להתמודד עם בעיות חדשות וישנות. אנו מעודדים עובדים להקדיש זמן לחשיבה ותכנון, להיעזר אחד בשני וליהנות מהפירות של חשיבה משותפת והפריה הדדית. אנו משקיעים מאמצים בפיתוח השיח והעלאת הקשב ללקוחות ולצרכים שהם מעלים במפגשים עמנו, דרך הערוצים השונים.
אנו מחפשים חדשנות סביבנו, לא מתביישים ללמוד מכל אחד, יוזמים שיתופי פעולה עם אקדמיה, גופי מחקר ותפעול שונים, מקומיים וגלובאליים שמאפשרים לנו להרחיב ידע להמשיך להתייעל, לזהות ולאמץ טכנולוגיות ושיטות עבודה חדשניות.

חשיבות הערך עבורנו

אנו מאמינים שיצירתיות וחדשנות הם אבני היסוד של מצוינות ומאפשרים לנו להשתפר ולהתייעל, לחסוך משאבים לשפר את איכות השירות, וכתוצאה להעלות את שביעות רצונם של עובדים ושותפים ולהתאים את הארגון לסביבה המודרנית והדינמית שבה הוא פועל.
תרבות ארגונית של יצירתיות וחדשנות מאפשרת לכולנו מרחב פעולה וחשיבה, מעודדת יוזמה, התנסות ולקיחת אחריות. יצירתיות וחדשנות מייצרת לעובדים סביבת עבודה מאתגרת ודינמית שמאפשרת למידה והתפתחות אישית, הגשמה עצמית ותחושת ערך.

The Butterfly Button