דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בקשות לקבלת מידע

במקרים בהם נדרשת חברת מי אביבים לנושא או למידע מסוים, תפרסם החברה קול קורא לקבלת המידע. קול קורא הינו בבחינת קבלת מידע בלבד ואינו מחייב את החברה או מהווה התקשרות לספק או לנותן מידע

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז בקשה לקבלת מידע מגופים המעוניינים להשתמש בצינור בקוטר “36 שמוטמן בקרקע ואינו בשימוש תמורת תשלום
מספר המכרז -
מועד אחרון להגשת הצעות 30/12/2019 בשעה 15:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה -